Driehoek berekenen

Stelling van Pythagoras

Hele getallen invullen!

2 + 2

=

Berekenenonline.nl

Eenvoudig de lange zijde van een rechthoekige driehoek berekenen met deze driehoek calculator. Een rechthoekige driehoek is een driehoek met een rechte 90° hoek. Bij een rechthoekige driehoek geldt de stelling van Pythagoras: a² + b² = c². Pythagoras was een wiskundige, wetenschapper, astronoom en filosoof uit het oude Griekenland die leefde in de zesde eeuw voor Christus. Pythagoras was verantwoordelijk voor verschillende opmerkelijke stellingen en gaf leiding aan een geheimzinnige religieuze groep die zich toelegde op aanbidding van de goden. Deze groep was zowel een religieuze stroming als school voor wetenschap. Toch is Pythagoras het meest bekend geworden om de 'Stelling van Pythagoras' in de wiskunde. In een rechthoekige driehoek is de som van de kwadraten van de lengtes van de rechthoekszijden gelijk aan de wortel van de lengte van de schuine zijde. Voorbeeld: A= 3cm en B= 4cm dan is C 5cm. Want het kwadraat van A=3x3=9 van B=4x4=16 opgeteld is dit 25. De wortel van 25 is 5.

Berekenen online