Decimalen:
Getallen scheiden door komma's:
 
Aantal getallen:
Gemiddelde:

Berekenenonline.nl

Eenvoudig het enkelvoudig gemiddelde van een groep cijfers of getallen berekenen met deze gemiddelde calculator. Met een lijst van getallen is het eenvoudig om het rekenkundig gemiddelde of gemiddelde te bepalen. Het gemiddelde is de som van de getallen gedeeld door het aantal getallen bij elkaar opgeteld. Als bijvoorbeeld vier getallen bij elkaar worden opgeteld wordt hun som gedeeld door vier om het gemiddelde of rekenkundig gemiddelde te vinden. Voorbeeld: Je telt deze 5 getallen bij elkaar op 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25. Deel 25 door de 5 getallen en het gemiddelde is 5. Gemiddeld of rekenkundig gemiddelde wordt soms verward met twee andere concepten namelijk modus en mediaan. De modus is het getal of het woord dat het vaakst voorkomt in een groep, terwijl de mediaan het middelste getal is van alle getallen die je hebt in een reeks getallen.

Berekenen online