Hellingshoek % berekenen

Beginhoogte (meter)
Eindpunt hoogte (meter)
Afstand (meter)

Hoogteverschil (meter)
Stijgingspercentage (%)

Berekenenonline.nl

Stijgingspercentage hellingspercentage hellingshoek berekenen in procenten. Hoe bereken je o.a. de hellingsgraad van een weg? Voorbeeld: je rijdt met je fiets tegen een berg of heuvel omhoog en het hoogteverschil tussen beginpunt en eindpunt van je route is 150 meter en de afstand die je gaat afleggen is 2900 meter. Om nu het hoogteverschil te berekenen in procenten deel je het hoogteverschil (150) door de afstand (2900). Dat levert de volgende som op: 150/2900 = 0,051. De uitkomst vermenigvuldig je met 100, afgerond is dit 5. De hellingsgraad van de weg is dus 5 procent. Dit kan je ook eenvoudig berekenen door in de calculator bij het veld 'Beginhoogte' een startpunt in te vullen o.a. (0) nul. En bij het veld 'Eindpunt hoogte' een eindpunt in te vullen o.a. (100) honderd. Vul vervolgens de afstand in die je aflegt tussen de beginhoogte en het eindpunt en klik op 'Berekenen'.

Berekenen online