Ohm berekenen

*Vul 2 waarden in:

Stroom (I) Ampère (A)

Spanning (U) Volt (V)

Weerstand (R) Ohm (Ω)

Vermogen (P) Watt (W)

Berekenenonline.nl

Rekenmachine Wet van Ohm. Stroom ampère, spanning volt, weerstand ohm en vermogen watt omzetten. De meeteenheid van stroom is ampère, van spanning volt, van weerstand ohm, en van vermogen watt. Deze calculator is eenvoudig te gebruiken om de relatie tussen stroom, spanning, weerstand, en ook vermogen over een stroomgeleider (stroomkabel elektriciteitssnoer) te berekenen. Elektrische stroomsterkte wordt onder andere bepaald door spanning en weerstand. Eén van deze factoren kun je nu eenvoudig berekenen als er twee van bekend zijn. De natuurkundige formule van (Georg Ohm) de Wet van Ohm luidt als volgt: 'De stroomsterkte door een geleider is recht evenredig met het potentiaalverschil tussen de uiteinden'. Deze formule wordt vaak gebruikt voor het oplossen van elektronische circuits in de elektrotechniek en elektronica.

*Vul twee waarden in en druk op 'Bereken' om de resterende variabelen op te lossen.

Privacy/Disclaimer