Procenten berekenen %

% van

Berekenenonline.nl

Eenvoudig een percentage berekenen met deze procenten calculator. De term 'procent' betekent 'een honderdste deel'. De formule om procenten te berekenen is. Neem 1% van een willekeurig getal, dit doe je door eerst dat getal door honderd te delen. Vervolgens vermenigvuldig je dat getal met het aantal procenten wat je wilt weten. Voorbeeld: 25% korting op schoenen van € 130.-. Eerst ga je 1% berekenen 130 : 100 = 1.03. Dan ga je die 25% korting berekenen 25 x 1.03 = 25,75. De schoenen kosten nu nog 130 - 25.75 = € 104.25-. Als je percentages gebruikt gaan we er van uit dat een geheel uit honderd gelijke delen bestaat. Je kunt ook elk geheel beschouwen als opgedeeld in 100 gelijke delen die elk een procent zijn. Het symbool '%' wordt gebruikt om aan te geven dat een getal een percentage is.